OM OSS

Pettersson Verkstad, också känt som Komstasmén, är ett småländskt familjeföretag i femte generation som sedan år 1995 drivs av bröderna Jonas och Mattias. Vi vänder oss till bygg- och verkstadsindustrin i främst södra Sverige och samarbetar med såväl rikstäckande som lokala entreprenörer. Idag har vi 10 st anställda med lång erfarenhet och stor kompetens i våra lokaler i natursköna Komstad, 4 km utanför Sävsjö.

Vår verkstad har hög kapacitet och klarar av tung och skrymmande hantering. Vi har byggt en ny svetshall som gett oss totalt 1400 m³ yta med bland annat en ny traverskran med en lyftkapacitet på 8 ton samt en kantpress med möjlighet att vika 12 mm tunna och 3 meter breda plåtar. Just nu bygger vi ut för en lasthall och nytt målarrum.

HISTORIK

År 1886 startades en landsbygdssmedja i Komstad. Till en början tillverkades där bland annat redskap för kantbruk, däribland tröskverk, åkervagnar och timmerslädar. Åren har gått och smedjan har utvecklats och moderniserat i takt med samhällets industrialisering. Känsligheten för kundernas önskemål och krav samt förmågan att möta deras krav, behov och önskemål är dock lika viktigt som när verksamheten startades för över 100 år sedan.

OM KOMSTAD

Pettersson Verkstad AB är beläget i Komstad, 4 km utanför Sävsjö. En by med gamla anor, omtalad i skrift redan på 1300-talet. Under årens lopp har här funnits flera kvarnar, sågar och kvarnstenstillverkning. Än idag finns flera byggnader, med tillhörande maskiner, kvar.

År 1989 stod den nyuppförda smedjan klar. Byggd på gammalt vis och fullt utrustad med bland annat verktyg från Jan-Åke Petersson, far till bröderna Jonas och Mattias och tidigare ägare i familjeföretaget.

KOMSTADSONEN

Från Komstad kom också bondsonen Jonas Jonson Brunk som på 1600-talet reste till USA och där köpte en bit mark av indianerna. Området kom snabbt att kallas Bronk´s land och senare bara Bronx. Idag en berömd stadsdel i de nördöstra delarna av New York.