Komstasmen

KVALITE & MILJÖ

Vi jobbar med hållbara smideskonstruktioner och sätter stort värde på en framtida levande miljö. 

Kvalitet och miljötänkande genomsyrar allt vi gör. Rätt kvalitet i rätt tid är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner och processer från förfrågan till leverans.

KVALITE & MILJÖ

Vi ska leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet i rätt tid som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar. Rätt kvalitet i rätt tid är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner och processer från förfrågan till leverans av produkt och/eller tjänst. Vi sitter inte och väntar utan arbetar proaktivt genom många små ständiga förbättringar. Varje leverans från oss ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Miljöpolicy

Vi skall arbeta för en miljömässigt sund utveckling och sträva efter att skydda den omgivande miljön, våra kunder och vår personal. Miljöfrågor skall integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet. Vi följer och håller oss uppdaterade på lagar, förordningar samt andra krav. Vi ska ligga i framkant i vår industri genom att kontinuerligt arbeta för att förbättra hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och förebygga miljöföroreningar.

certifierING

Prestandadeklaration

gdpr

För oss är det viktigt att ni alltid ska känna er trygga med hur vi behandlar era personuppgifter. Därför arbetar vi efter GDPR och använder endast personuppgifter till vårt kundregister och för att kunna hantera kontakten med våra kunder angående projekt och behandling av fakturor. Vi skickar inte ut reklam eller lämnar ut information till andra utanför företaget. För mer info, kontakta oss.